Datadrevet e-læring

Der er store perspektiver i systematisk dataindsamling og -analyse hvis man vil være klogere på undervisning og læringsudbytte. Derfor læser jeg “Statistics for Sociale Science” på Amsterdam Universitet (online) og for at have data om læring at arbejde med, designer jeg et e-læringsforløb i min fritid, som skal være min data-generator.

E-læringsforløbet tager sit udgangspunkt i mine flere års praktisk arbejde som pædagog med børn, forældre og lærere i bl.a. Folkeskolen i kombination med hvad jeg siden lærte på universitetet om brug af IT til at facilitere læring.

Læringsmålet for kursisterne vil være at blive fortrolige med brug af IT i deres fag og få konkrete værktøjer, der giver mening for dem som fagfolk. Foreløbigt er kun projektbeskrivelsen offentlig, resten må vente til jeg er nået længere med designet:

Designprocessen kommer til at forløbe sådan, at først (nu) laver jeg lektioner om otte undervisningsfaglige emner. Niveauet lægges efter, at også de lærende fagpersoner, som er urutinerede ift det alt det digitale efterfølgende kan føle sig vel orienteret om mulighederne i forhold til læring og undervisning. De som ved og kan mere, kan deltage i øvelser og surveys (og dermed gøre mig klogere).

Testdesignet er a to omgange med flere målgrupper:
Først finder jeg 5-10 “kaniner” i mit private netværk og beder dem gennemføre kurset. Dem vil jeg interviewe i detaljer (og aflønne med go’ karma og rødvin) om deres oplevelse og udbytte.
Anden iteration har to målgrupper: jeg vil teste et pilotprojekt på en skole som organisation (helst gennem personaleforeningen/fagforeningen) med gruppeinterview og survey samt finde “ekstrembrugere”, dvs undervisere/pædagoger, der decideret er imod brug af IT i undervisningen. Ikke for at overbevise dem om ITs lyksaligheder, men for at få deres værdifulde (!) faglige pointer med og om muligt designe deres betænkeligheder med ind i kurset. Sidstnævnte vil jeg lave interviews med individuelt og i dybden. (De begejstrede ekstrembrugere regner jeg med selv kommer med forslag, da det er en del af kurset at skabe ideer og/eller fortælle om erfaringer.)
Så itereres der endnu engang over kursusdesignet.

Når dette er oppe og køre vil jeg fortsætte med to sæt lektioner: “Pædagogikker” (game based learning, adaptiv learning, blended/flipped learning osv osv) og “Den sorte Boks” som er tænkt som digital almen orientering (dataforståelse, algoritmer til Machine Learning, statistik osv osv)

Andre perspektiver på datadrevet undervisning fortælles der om i disse videoer (på engelsk). De kalder det adaptiv undervisning.

How Adaptive learning can best support teachers and students:

On the difference between traditional online homework products and adaptive learning homework products:

A discussion of the learning science, including its limitations, behind adaptive learning: