Strøtanker om analoge menneskers “uncanny vally”

For længe, længe siden var jeg til et foredrag om “Uncanny Vally”. “Uncanny Vally” refererer til en hypotese fra robotforskningen om at menneskelige kopier der næsten, men ikke helt, ligner mennesker, giver nogle menneskelige betragtere en ubehagelig følelse af uhygge og afsky.  Nu har jeg arbejdet med mennesker et stykke tid, som til tider har svært ved “det med […]

25. maj 2018 får EU ny persondataforordning

Denne minitekst er både for forbrugere og virksomheder. Virksomhederne bør kende deres pligter og aligne strategi efter lovgivningen og forbrugere bør kende deres rettigheder. Og så i øvrigt ikke være naive. Lovgivningen forklaret primært for virksomheder: ITUniversitetet i København skriver, at “ALLE skal forholde sig til persondataforordningen” Ingeniørerne i Danmark, IDA, skriver om “Kæmpebøder og […]

Useless box

Unforgiving Uploaded by Mette Søgaard on 2015-12-09.

Hall of Shame

Sidste år var det MineCraft, der var “lektier” på universitetet. I år er det alle slags spil. Så jeg graver mig igennem som FlittigStudinen :)

At skabe noget sammen – eksamensopgave i “Læringsteorier og teknologi”

At skabe noget sammen hver for sig Indledning Min niece afleverer opgaver i engelsk som lydfil i 10. klasse. Sådan kan hun øve sig og sikre, at hun selv er tilfreds med den udtale, der bliver afleveret og bedømt. Hendes begejstring får mig til at tænke på hvor dejligt det er, at vi hele tiden […]

Mit IT-privatliv

Min nevø på tre sætter også sine devices til opladning, ligesom Mor og Far gør. (Hold dig fra katten, Felix!) Omvendt gør Mor og Far det samme som Felix: de laver e-bøger på deres forlag. Min kæreste retter eksamensopgaver fra maskinarkitektur på datalogiuddannelsen. De er alle afleveret på papir og skrevet med blyant og kuglepen. […]

Hvad skal man skjule sit privatliv for, hvis man har rent mel i posen?

For mig er spørgsmålet enten dybt, dybt ironisk eller ligeså naivt. Kæresten og jeg var inde at se “Citizenfour”, Snowden dokumentaren, og grinede lidt af en mand med tin-foil-hat på (og mon ikke det var derfor han havde den på i biografen) da vi ankom. Vi grinede ikke, da vi gik derfra igen… Nogle af […]

Gamebased learning

Nej, alting skal ikke være lårklaskende sjovt og motiveret af bolchepædagogik. Tværtimod, når man kan komme væk fra det, så er det om at komme det, da det er den indre motivation, der holder længst og brænder “af sig selv”. Samtidig er det en udbredt misforståelse, at gamebased learning SKAL foregå på computere. Det skal […]

Test, måling, vurdering, evaluering

Alle undervisere har en naturlig interesse i, at deres elever, studerende og kursister klarer sig så godt som muligt. Og da formel læring skal være mål-bar og der må derfor være et mål at måle op mod. Ingen forestiller sig vel, at man til eksamen kan bede om et kvalitativt svar i matematik på gymnasieniveau. […]

Et nyt dannelsesideal?

For tiden er jeg ved at undersøge, om jeg kan argumentere for mit gamle credo om, at fagligt curriculum delvist kan sløjfes til fordel for et nyt dannelsesideal: I stedet for gode og brugbare faglige emner, skal curriculum dreje sig om gode og brugbare vaner. Vi skal øve os i at debattere, at lytte, at […]

Teknologi, samfund og værktøj

Teknologi og samfund En stor del af vores fælles viden er lagret med tal og bogstaver. Så disse abstrakte symboler som tal og bogstaver er, skal kunnes. Så man kan lære hvad man har behov for, for at kunne leve det voksenliv man ønsker. Hvis folk ikke kan orientere sig i samfundet, kalder vi dem […]

Folkeskolereformen

Folkeskolereformen af 2014 mangler at få skrevet pædagogerne og deres opgaver og ansvar ind efter min mening. Så længe pædagogerne ikke er med i loven, har skoleledelserne reelt ingen chance for at give os del i ansvaret og opgaverne omkring det vi er bedst til, nemlig børnenes trivsel og sociale udvikling. At gøre dem livs-duelige. […]

Når voksne leger er det for alvor!

Det er ikke alt, der behøver være formålsrettet og kompentencegivende. Men det er alvorligt! Og leg! Her billeder fra LEGO KLODSFEST i Roskilde, 18. maj 2014 og den officielle video <iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/yByQLS0TmWQ” frameborder=”0″ allowfullscreen></iframe>  

Fejl!

Da Edison havde fået en pære til at lyse en lille smule (men ikke nær nok til at det kunne bruges til noget) sagde han: ’Jeg fejlede ikke 1.000 gange. Lyspæren blev opfundet med 1.000 opdagelser”. Og vi ved jo, at han ikke stoppede dér, men fortsatte sine eksperimenter. Samuel Beckett sagde i Worstward Ho (1983)  “Try again. Fail again. […]

Hvad kræver fremtiden af vore børn?

Grit, curiosity, perseverance, conscientiousness, self-regulation, and optimism er ifølge Paul Tough How Children succeed Anne Skare Nielsen har en liste over 10 egenskaber hun mener bliver essentielle: dygtighed, at kunne indgå i og have dedikerede fællesskaber, at lære, aflære og genlære, at skabe syntese, “speak data”, have en proaktiv projekttankegang, have en dyb social intelligens, […]

Det er så sundt

Gør det regelmæssigt! Gør det med en partner! Gør det af lyst! Bliv ved! Brug din livserfaring! Find din personlige stil! Sørg for en rolig atmosfære! Bevæg dig! Skriv noter! Sæt dig delmål! er de gode råd Stiftung Warentest byder ind med i forbindelse med livslang læring Hvad er dine erfaringer, tanker, tips og spørgsmål, som du […]

Evaluering giver underviseren noget med videre

som underviseren kan lære noget af og dermed blive dygtigere til at undervise. Foreløbigt har jeg fundet disse metoder: En udviklingsgruppe i Herning kommune har lavet en evalueringsmodel, som også kan bruges i planlægningen af en opgave. Aldersgruppe: 3.-9. klasse Brugere: enkelte elever og grupper Fag: entreprenante processer Tid: Materiale: http://piif.dk/documents/Model%20til%20print.jpg Cool Cat Teather Vicki Davis har sin […]

Inspirerende skoletænkere

Listen over inspirerende skoletænkere er ingenlunde udtømmende! Det er kun mine strøtanker en sen aftentime I Australien tænker de også på 21. century education Grundtvig gav os  “en fri og levende folkeoplysning for voksne, der ikke skal bygge på bøger og lærerautoritet, men på vekselvirkningen i den indbyrdes samtale mellem elev og lærer” også kaldet “Skolen for Livet” Kold mente, […]

Talentklasser

2012 I Esbjerg har de samlet talentklasser som en linje: Da Vinci linjen i Esbjerg 2011 Måske et forsøg på at forklare hvad en talentklasse kunne være: “Over de sidste år har der været en række projekter med særlige talentklasser, hvor man har arbejdet med potentialeorienteret undervisning af velbegavede elever i 7., 8. og 9. klasse […]

TopDown

TopDown planlægning er, hvor læreren i planlægningen af undervisningen tager udgangspunkt i den/de kvikkeste elever og målretter stoffet til dem, trækker lidt fra og har så stof til den store mellemgruppe og trækker igen noget fra og har så basisstoffet, som alle skal kunne. Fordelene ved at organisere arbejdet TopDown er “lokomotiveffekten”, at børnene bliver samlet […]

Gruppedannelse

Folkeskolereformen giver udvidede muligheder for holddannelse i forhold til tidligere. I denne video kaldes gruppedannelse for holddeling: Få popkornene til at springe På Peder Syv Skolen i Roskilde arbejder de i perioder med holddannelse på tværs i udskolingen efter læringstil, niveau, emne og motivation Legegrupper er en effektiv måde at skabe et godt socialt miljø i en klasse! […]

Opgave om søgestrategi

Opgave om søgestrategi, juni 2012, suppleringsuddannelse til pædagogisk psykologi, modul psykologisk pædagogisk teori. “I denne opgave vil jeg beskrive min søgen efter artikler om elevers evaluering af undervisningen ift undervisningens oplevede relevans for eleverne. Det har jeg naturligvis også forholdt mig til, men jeg har ladet metodedelen af opgaven fylde VÆSENTLIGT mere end vanligt, og […]

Grotesquer

– W. o. S. 1-11 plus E1 – W. o. S. laves af prima råvarer W. o. S. kan ikke bruges til noget W. o. S. er ikke æstetisk smukke W. o. S. har ingen betydning, de er overflødige Der er ikke en rød tråd W. o. S. ser bløde ud, men er stenhårde Der […]

Håndskålen

For neden er de voksnes hænder samlet og understøttende for børnenes friere placering

Før jeg stiller træskoene om mange, mange år vil jeg

besøge Museum of Bad Art “Fascinerende som et trafikuheld, man ikke kan holde øjnene fra” (besøgende på museet) følge med på nettet om IG Nobel Prisen som “ærer præstationer, som får folk til at grine og siden tænke. Priserne fejrer det usædvanlige, ærer det fantasifulde og ansporer folks interesse for videnskab, medicin og teknologi.” AFLYST! […]