Hall of Shame

Sidste år var det MineCraft, der var “lektier” på universitetet. I år er det alle slags spil. Så jeg graver mig igennem som FlittigStudinen :)

Mit IT-privatliv

Min nevø på tre sætter også sine devices til opladning, ligesom Mor og Far gør. (Hold dig fra katten, Felix!) Omvendt gør Mor og Far det samme som Felix: de …

Gamebased learning

Nej, alting skal ikke være lårklaskende sjovt og motiveret af bolchepædagogik. Tværtimod, når man kan komme væk fra det, så er det om at komme det, da det er den …

Et nyt dannelsesideal?

For tiden er jeg ved at undersøge, om jeg kan argumentere for mit gamle credo om, at fagligt curriculum delvist kan sløjfes til fordel for et nyt dannelsesideal: I stedet …

Teknologi, samfund og værktøj

Teknologi og samfund En stor del af vores fælles viden er lagret med tal og bogstaver. Så disse abstrakte symboler som tal og bogstaver er, skal kunnes. Så man kan …

Folkeskolereformen

Folkeskolereformen af 2014 mangler at få skrevet pædagogerne og deres opgaver og ansvar ind efter min mening. Så længe pædagogerne ikke er med i loven, har skoleledelserne reelt ingen chance …

Når voksne leger er det for alvor!

Det er ikke alt, der behøver være formålsrettet og kompentencegivende. Men det er alvorligt! Og leg! Her billeder fra LEGO KLODSFEST i Roskilde, 18. maj 2014 og den officielle video …

Fejl!

Da Edison havde fået en pære til at lyse en lille smule (men ikke nær nok til at det kunne bruges til noget) sagde han: ’Jeg fejlede ikke 1.000 gange. Lyspæren …

Hvad kræver fremtiden af vore børn?

Grit, curiosity, perseverance, conscientiousness, self-regulation, and optimism er ifølge Paul Tough How Children succeed Anne Skare Nielsen har en liste over 10 egenskaber hun mener bliver essentielle: dygtighed, at kunne …

Det er så sundt

Gør det regelmæssigt! Gør det med en partner! Gør det af lyst! Bliv ved! Brug din livserfaring! Find din personlige stil! Sørg for en rolig atmosfære! Bevæg dig! Skriv noter! …

Inspirerende skoletænkere

Listen over inspirerende skoletænkere er ingenlunde udtømmende! Det er kun mine strøtanker en sen aftentime I Australien tænker de også på 21. century education Grundtvig gav os  “en fri og levende folkeoplysning for …

Talentklasser

2012 I Esbjerg har de samlet talentklasser som en linje: Da Vinci linjen i Esbjerg 2011 Måske et forsøg på at forklare hvad en talentklasse kunne være: “Over de sidste år …

TopDown

TopDown planlægning er, hvor læreren i planlægningen af undervisningen tager udgangspunkt i den/de kvikkeste elever og målretter stoffet til dem, trækker lidt fra og har så stof til den store mellemgruppe …

Gruppedannelse

Folkeskolereformen giver udvidede muligheder for holddannelse i forhold til tidligere. I denne video kaldes gruppedannelse for holddeling: Få popkornene til at springe På Peder Syv Skolen i Roskilde arbejder de i perioder …

Opgave om søgestrategi

Opgave om søgestrategi, juni 2012, suppleringsuddannelse til pædagogisk psykologi, modul psykologisk pædagogisk teori. “I denne opgave vil jeg beskrive min søgen efter artikler om elevers evaluering af undervisningen ift undervisningens …

Grotesquer

– W. o. S. 1-11 plus E1 – W. o. S. laves af prima råvarer W. o. S. kan ikke bruges til noget W. o. S. er ikke æstetisk smukke …