Persuasivt design og transformation

I november var jeg til meetup med Anne-Kathrine Christensen fra specifii.dk. Hun talte om at definere (og drive) transformation. Med en baggrund indenfor pædagogikken var jeg skeptiske omend optimistisk, fordi …

Applying Behavioural Science in Design

Meetup med Peter Urban, Novo Nordisk og Rune Nørager, Designpsykologi.dk. Mødet var arrangeret af Copenhagen Behavioral Economics Network, mødeleder Mikkel Holm Sørensen. Med udgangspunkter i Peters praktiske virkelighed (uddannet træskibsdesigner) …

IOTPeople Cph Meeting #5

IOTPeople Chp had meeting #5, my first visit, at Aalborg University in Sydhavnen, arranged by Anette Nørgaard. First we were introduced to Aalborg University by Henning Olesen who told us …

Hall of Shame

Sidste år var det MineCraft, der var “lektier” på universitetet. I år er det alle slags spil. Så jeg graver mig igennem som FlittigStudinen :)

Sowa on The Cognitive Cycle

Sowa var på besøg i København og Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet/University of Copenhagen skrev i invitationen til os andre: “Abstract: In the twenty years from first grade to a …

Information and the Internet

Don Fallis on adversarial epistemology on the internet From the arrangement description: “Over the past twenty years, the internet has become an increasing important source of information for most of …

The electronic condition

“Trying to Think Electronic “Thinking”” lecture by Professor Hans-Ulrich Gumbrecht (Stanford University). From the programme: “Therefore, a central challenge for the “Humanities” today lies in an attempt to describe and …

Nudging og guerrilla science

“Nudging” er at hjælpe mennsker gøre “det rigtige” ved at udnytte menneskers foretrukne handlemønstre. “Guerrilla science” er aktionsforskning med en mission. To timer i højt gear. Skønt :) For mere …

At skabe noget sammen

At skabe noget sammen hver for sig – eksamensopgave i “Læringsteorier og teknologi” Indledning Min niece afleverer opgaver i engelsk som lydfil i 10. klasse. Sådan kan hun øve sig …

Mit IT-privatliv

Min nevø på tre sætter også sine devices til opladning, ligesom Mor og Far gør. (Hold dig fra katten, Felix!) Omvendt gør Mor og Far det samme som Felix: de …

Gamebased learning

Nej, alting skal ikke være lårklaskende sjovt og motiveret af bolchepædagogik. Tværtimod, når man kan komme væk fra det, så er det om at komme det, da det er den …

Et nyt dannelsesideal?

For tiden er jeg ved at undersøge, om jeg kan argumentere for mit gamle credo om, at fagligt curriculum delvist kan sløjfes til fordel for et nyt dannelsesideal: I stedet …

Folkeskolereformen

Folkeskolereformen af 2014 mangler at få skrevet pædagogerne og deres opgaver og ansvar ind efter min mening. Så længe pædagogerne ikke er med i loven, har skoleledelserne reelt ingen chance …

Fejl!

Da Edison havde fået en pære til at lyse en lille smule (men ikke nær nok til at det kunne bruges til noget) sagde han: ’Jeg fejlede ikke 1.000 gange. Lyspæren …

Hvad kræver fremtiden af vore børn?

Grit, curiosity, perseverance, conscientiousness, self-regulation, and optimism er ifølge Paul Tough How Children succeed Anne Skare Nielsen har en liste over 10 egenskaber hun mener bliver essentielle: dygtighed, at kunne …

Det er så sundt

Gør det regelmæssigt! Gør det med en partner! Gør det af lyst! Bliv ved! Brug din livserfaring! Find din personlige stil! Sørg for en rolig atmosfære! Bevæg dig! Skriv noter! …

Inspirerende skoletænkere

Listen over inspirerende skoletænkere er ingenlunde udtømmende! Det er kun mine strøtanker en sen aftentime I Australien tænker de også på 21. century education Grundtvig gav os  “en fri og levende folkeoplysning for …

Talentklasser

2012 I Esbjerg har de samlet talentklasser som en linje: Da Vinci linjen i Esbjerg 2011 Måske et forsøg på at forklare hvad en talentklasse kunne være: “Over de sidste år …

TopDown

TopDown planlægning er, hvor læreren i planlægningen af undervisningen tager udgangspunkt i den/de kvikkeste elever og målretter stoffet til dem, trækker lidt fra og har så stof til den store mellemgruppe …

Gruppedannelse

Folkeskolereformen giver udvidede muligheder for holddannelse i forhold til tidligere. I denne video kaldes gruppedannelse for holddeling: Få popkornene til at springe På Peder Syv Skolen i Roskilde arbejder de i perioder …

Illeris, Ziehe, Wenger på IUP

Knud Illeris: Transformativ læring og identitet Knud Illeris: Transformativ læring og identitet – del 1 from Aarhus Universitet on Vimeo. Thomas Ziehe: Betydningen af orienteringen mod selv-verdenen Knud Illeris: Transformativ …

Opgave om søgestrategi

Opgave om søgestrategi, juni 2012, suppleringsuddannelse til pædagogisk psykologi, modul psykologisk pædagogisk teori. “I denne opgave vil jeg beskrive min søgen efter artikler om elevers evaluering af undervisningen ift undervisningens …

Grotesquer

– W. o. S. 1-11 plus E1 – W. o. S. laves af prima råvarer W. o. S. kan ikke bruges til noget W. o. S. er ikke æstetisk smukke …