… and so it begins …

Der er store perspektiver i systematisk dataindsamling og -analyse hvis man vil være klogere på undervisning og læringsudbytte. Min inspiration er bølgen af “quantify yourself” indenfor fitness og lignende. Nogle …