Pædagogik, kreativitet og IT

Lige dér i krydsfeltet ligger min interesse:
Faglig og menneskelig udvikling
Nye veje og muligheder
Og IT

Min baggrund er pædagogik: jeg har mange års erfaring med specialpædagogik, kreative projekter og facilitering af processer. Så jeg lever og ånder for at udfolde menneskers potentialer. IT, f.eks., er et potent værktøj og vi kun lige er begyndt at forstå hvad det kan indenfor læring og træning.
Lysten til at finde nye veje har ført mig til at studere i en moden alder og med en cand.pæd.it på CV’et er jeg nu parat til noget nyt og spændende i forbindelse med undervisning med IT: Jeg analyserer e-lærings/træningsdesigns og gamificerede kontekster med kvalitativ statistik for at beskrive målgrupper ift motivation og ift at optimere eksisterende produkter/services.

Hvis du udvikler et uddannelses- eller træningsspil

– kan jeg hjælpe dig ved at være en del af design processen og bl.a. beskrive “educational constraints” til dine game designere, så spillet imødekommer læringsmålet.
– kan jeg hjælpe dig med at beskrive dit eksisterende spil ud fra en undervisningsterminologi ved at analysere spillet i forhold til den lærendes motivation.

Hvis dit produkt er EdTech

– kan jeg hjælpe dig med brugerinddragende research og design derefter produktion af træningsmateriale.
– kan jeg hjælpe dig med at implementere brugen af produktet, “post salg”, med workshops hos de nye brugere osv.

Hvis du er fra e-læring

– kan jeg hjælpe dig med didaktisk design, koordinere med dine indholdseksperter eller designe og producere dit materiale.
– kan jeg hjælpe dig hjælpe lærerne til at bruge de nye IT-værktøjer uden at gå på kompromos med alt det gode de kan og gør i forvejen.
– kan jeg analysere din “leaky pipeline” af deltagere og anvise reperationsmuligheder.
– kan jeg hjælpe dig med at evaluere undervisningen og måle effekt af læringen.
– som pædagog er jeg særligt interesseret i social træning.

Kontakt:

Jeg er didaktisk designer, jeg har læst Game Design som profilfag og brugte statistik som metode, da jeg skrev mit speciale og er altid interesseret i spændende projekter og tanker. Så skriv endelig og lad os få en kop kaffe.

Adresse: Taastrup Have 40, 2. m.f., 2630 Taastrup
Mail: mail@mette-soegaard.dk
Tlf: 20637103

Denne hjemmeside er min “a person must have money and a room of his/her own if he/she wants to create” – Woolf parafrase, men jeg er selvfølgelig også at finde andre steder på nettet: Der står mere af formel karakter om mine kvalifikationer på linkedIn og med flere detaljer, Twitter bruger jeg til at stille spørgsmål og dele faglige oplevelser og jeg er naturligvis på Facebook

Educational design, creativity and tech

Right there, in the intersection, lies my interest:
Professional and human development
New ways and possibilities
And tech

My background is educational design: I have several years of service in special needs pedagogy, creative projects and facilitation of processes. I live and breathe facilitating people to flourish. IT, i.e., is a potent tool and we have only begun to understand its implications for learning and training.
The urge to try new paths has led me to become a mature student and with cand.paed.it on my resume I am now ready to do good work, teaching with technology: I analyse e-learning/training designs and gamified contexts with qualitative statistics to describe audiences in regard to motivation and to optimise existing products/services.

If you are developing an Educational Game

– I can help you by being a part of the design process and articulate the educational “constraints” for your game designers for the game to align with learning objectives.
– I can help you describe your existing game from an educators point of view by analysing what you have done in regard to motivation of the learner.

If your product is EdTech’ish

– I can help you with users partipatory research and design followed by producing training courses.
– I can help you implement the use of the product, “post-sales”, workshops with the new users etc.

If you are from e-learning

– I can help you with instructional designs, coordinate with your Subject Matter Experts or design and produce your material.
– I can help you teach teachers to use the new ICT-tools without compromising all the good teaching they perform as is.
– I can analyse your “leaky pipelin” of participants and suggest repairs.
– I can help you with evaluating and measuring the effect.
– as a social educator my special interest is soft skills

Contact:

I am an Educational Designer, I studied Game Design as elective course and tried out using statistics when writing my master thesis and I am always open to new and exciting projects and thoughts. Please feel free to write me and lets meetup for a coffee.

Adress: Taastrup Have 40, 2. m.f., 2630 Taastrup
Mail: mail@mette-soegaard.dk
Tel: +45 20637103

This webpage is my “a person must have money and a room of his/her own if he/she wants to create” – Woolf paraphrase, but I am present elsewhere at the internet: My qualifications and curriculum vitae are described in detail at linkedIn, I use Twitter for questions and sharing of professional experiences and ofcourse I am on Facebook.

Ich verstehe Deutsch, kann es einigermassen auch sprechen/schreiben, obwohl es 25 Jahre her ist, seitdem Ich rutiniert war.